Om mat og matfolk i Trøndelag

Vårt produkt er en kokebok med oppskrifter og tilhørende historier fra de 48 kommunene i Trøndelag, med tittel “Om mat og matfolk fra Trøndelag”. Hver kommune får to sider i boken. På den ene siden skal det være en oppskrift med bilde, og på den andre siden skal det være en historie tilknyttet bedriften, plassen eller matretten. Vi ønsker spennende historier med godt og interessant innhold, slik at boken blir interessant å lese. Boken blir litt større enn A5 og skal ha 104 sider. Vi satser på et førsteopplag på omkring 500 bøker. Boken blir produsert av oss selv i programmet In-design, mens vi skal bruke et eksternt firma til trykking.

Vår forretningside

"Vi i Trøndersnadder UB ønsker ved hjelp av boka vår å inspirere Norges befolkning til å lage lokalmat fra kommunene i Trøndelag."